Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

1. 
2. 
3. 
 
Klimaatatlas
Veelgestelde vragen
Klimaatatlas, het klimaat van nu
Het KNMI berekent in het kader van internationale afspraken, elke tien jaar de langjarig gemiddelde waarden voor een aantal meteorologische grootheden. Deze berekeningen vinden plaats over een periode van 30 jaar. De meest recent berekende waarden (1981-2010) gelden als de normalen van het huidige klimaat.

De gegevens zijn vrij beschikbaar op de website www.klimaatatlas en ook beschreven in een 'normalenboek' of 'klimaatatlas'.